Čo čakať

POČAS REALIZÁCIE?

Počas realizácie projektu so zákazníkom prechádzame zvyčajne rovnakým postup. Ak chcete vedieť, čo vás počas realizácie projektu očakáva, nižšie sme zhrnuli stručný popis.

1. Konzultácia skladby strešného plášťa

Radi sme s vami pri projekte od začiatku a preto zvyčajne radíme, aby ste nám poslali projektovú dokumentáciu hneď, ako ju máte k dispozícií. Vtedy je ešte priestor pozrieť sa na projekt detailnejšie. Hlavný projektanti často nevenujú dostatok času skladbe strešného plášťa a preto sa nám vďaka špecializácií často podarí zákazníkovi projekt optimalizovať v podobe vyššej kvality či úspore nákladov.

2. Dostanete cenovú ponuku

Keď skutočnosť zodpovedá projektu a máme vyladené detaily realizácie, vytvoríme pre Vás cenovú ponuku, ktorú samozrejme môžeme ešte konzultovať a hľadať pre vás ideálne riešenie, aby ste boli spokojný a riešenie dokázal váš rozpočet pokryť.

3. Dohodneme odhadovaný termín začatku aj ukončenia projektu

Odklepnutím cenovej ponuky si spoločne dohodneme približný termín začatia, ako aj odovzdania stavby. Z dôvodu nepredvídavosť počasia uvádzame dátumy vždy s určitou rezervou. Kvôli vrtochom počasia nepreskakujeme zákazníkov a neodchádzame od rozrobenej práce. 

4. Počas prác sa o nič nestaráte

Počas stavebných prác sa ako zákazník nemusíte o nič starať. Samozrejme ako zákazník máte neobmedzený prístup na stavbu počas celej realizácie za účelom kontroly prebiehajúcich prác.

5. Poupratujeme po sebe, nech nezdržujeme

Po realizácií projektu Vám osobne priamo na stavbe odovzdáme hotový produkt a celé stavenisko uvedieme do pôvodného stavu, ako sme prebrali. Nečaká vás žiadne dodatočné upratovanie, či odstraňovanie odpadu, ale čo najskôr umožníme realizovať ďalšie práce na vašej stavbe.

6. Podpíšeme preberací protokol

Ak je všetko v poriadku, spoločne podpíšeme preberací protokol, čím je vzájomná spolupráca na konci.

7. Sme kedykoľvek k dispozícií

Samozrejmosťou aj po ukončení realizácie sme Vám kedykoľvek k dispozícií, či už pri požadovaných dodatočných neskorších úpravách, prístavbách alebo pri novom projekte.

Konzultácia Vášho projektu ZADARMO: 

Tipy a rady

Radi Vám poradíme, čomu sa vyvarovať a na čo počas projektu myslieť, aby ste vyhli zbytočným chybám či komplikáciám.

+421 948 021 817

MATAS s.r.o Copyright @ 2019