TIPY A RADY

Vďaka bohatým skúsenostiam vám radi poradíme, ako sa vyvarovať zbytočných chýb a komplikácií.  Tie najčastejšie si prečítate nižšie.

1. Nechajte si poradiť

Ako sme už viackrát spomenuli, vďaka špecializácií výhradne na hydroizolácie dokážeme zákazníkovi v tomto smere navrhnúť často optimálnejšie riešenie. Jednoduchou konzultáciou projektu ešte pred jeho spustením sa nám podarilo neraz znížiť náklady na realizáciu pri zachovanej, či dokonca vyššej kvalite spracovania. Preto sa radi s Vami stretneme hneď, ako máte projektovú dokumentáciu k dispozícií a je čas a priestor na jej optimalizáciu.

2. Nepodceňujte vplyv počasia

Predovšetkým výrazne chladné počasie v zimnom období dokáže výrazne vplývať na kvalitu prevedenia. Mínusové teploty majú negatívny vplyv na materiály. Zároveň poskytuje zhoršené pracovné prostredie, čo v konečnom dôsledku negatívne vplýva aj na celkové prevedenie realizácie.

3. Sofistikované práce zverte odborníkom

Práca s novými materiálmi a modernými technológiami si často vyžaduje dodržiavanie presných postupov a prácu s kvalitnými prostriedkami. Preto pre kvalitné spracovanie hydroizolácie odporúčame zveriť do rúk certifikovaným odborníkom, ktorí disponujú nutnými vedomosťami a disponujú potrebným technickým vybavením.

4. Dbajte na kvalitu rovinnosti

Pre úspešnú a kvalitne spracovanú realizáciu hydroizolácií je alfou a omegou dodržanie čo najväčšej rovinnosti pri nosnej konštrukcii. Tá vplýva predovšetkým na pohľadovú stránku veci a dodatočné úpravy či vyrovnávania zbytočne výrazne zvyšujú celkové náklady. Kvalitné základy uľahčia realizáciu nadväzujúcich prác, kde sa často navyšujú náklady na dodatočné “vyhladzovanie” nerovností a predlžuje sa čas prác na projekte.

5. Oslovte viacero špecializovaných firiem

Otvorene a bez akýchkoľvek obáv zo straty zákazníka vám vždy poradíme, aby ste v snahe o získanie čo najvýhodnejšie ponuky pre vás, oslovili vždy viacero konkurenčných firiem a získali tak lepší prehľad v danej problematike. Výsledkom môže byť výhodnejšia ponuka či aspoň lepšie podmienky. Minimálne budete mať lepší pocit, že problematike viac rozumiete a viete, že navrhované riešenie od tej ktorej firmy, pre ktoré ste sa rozhodli, je naozaj najvýhodnejšie.

Konzultácia Vášho projektu ZADARMO: 

Ako prebieha spolupráca?

Chcete vedieť čo očakávať a ako spolupráca počas projektu prebieha? 

+421 948 021 817

MATAS s.r.o Copyright @ 2019