Z otca na syna...

Rodinné remeslo sa prenieslo z generácie na generáciu a spoločne s ním aj cenné skúsenosti a know.how v oblasti hydroizolácií. Viac ako 20 rokov na trhu prebral syn so skúsenosťami od lopaty a v spojení s modernými technológiami a materiálmi pokračuje v poskytovaní odborných a kvalitných služieb v metropole východu a jej okolia.

Elegancia

a dokonalosť prírody

Moderný vzhľad a “eko friendly” trend nie sú jediným pozitívom zelenej strechy. Aj napriek vyššej finančnej náročnosti a nutnosti pravidelnej údržby so sebou prinášajú viaceré výhody.

Prečo si vybrať zelenú strechu?

1.

Dlhšia životnosť hydroizolácie

Vrstva zeminy chráni hydroizoláciu pred slnečným UV žiarením, čo výrazne predlžuje jej životnosť.

2.

Príjemná termoregulácia

Vrstva zeminy poskytuje vynikajúce termoizolačné vlastnosti, ktoré vám vo vnútri budú udržiavať vždy ideálnu teplotu.

3.

Estetická dokonalosť

Strecha splývajúca s okolitou prírodou vytvára jedinečný dojem a posúva architektúru vašej stavby na vyšší level.

PRIDANÁ

HODNOTA

HNEĎ OD ZAČIATKU

 Často sa stretávame s tým, že značnú časť nákladov ušetríme našim zákazníkom hneď na začiatku, ešte pred samotnou realizáciou projektu .Hlavný projektant často rieši predovšetkým nosné časti projektu a často nerieši všetky aspekty projektu až do úplného detailu. Práve tu zvykneme ušetriť zákazníkovi náklady, prípadne navrhnúť vhodnejšie riešenie, ktoré mu poskytne kvalitnejšie prevedenie pri rovnakých, či neraz nižších nákladoch. Preto sa s Vami radi stretneme hneď na začiatku projektu a skúsime návrh hydroizolácií odborne optimalizovať pre váš prospech.

Technologická náročnosť si vyžaduje odborný prístup a značné skúsenosti. Zamestnanci našej spoločnosti sú certifikovaný odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti realizácie hydroizolácií. Stabilný a pravidelne školený kolektív je zárukou profesionálneho prevedenia vašej objednávky. Zároveň dbáme na profesionalitu aj z pohľadu vzájomnej spolupráce. Stavbu za sebou vždy uvedieme do stavu, v akom sme ju dostali a čo najskôr umožníme realizovať ďalšie práce na projekte.

PREVEDNIE Z RÚK

PROFESIONÁLOV

KVALITA

A ODBORNOSŤ

PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ

Odborné spracovanie hydroizolácie zvyšuje celkovú kvalitu stavby, predlžuje životnosť a zvyšuje celkovú spokojnosť pri jej užívaní. Preto kladieme výrazný dôraz na odbornosť pri spracovaní a využívame najnovšie najnovšie materiály a technológie. Zároveň dbáme na čo najlepšie pracovné prostriedky a preto využívame kvalitné zariadenia výhradne od značiek Leister a Makyta, ktoré výrazne prispievajú ku kvalite realizácie vášho projektu..

SPOLUPRACUJEME S OVERENÝMI MENAMI 

NA TRHU

Za krátky čas sa nám podarilo vybudovať silné a spoľahlivé partnerstvá so zvučnými menami v oblasti hydroizoláciu nie len na Slovensku, ale v celej západnej európe.Pri realizácií spolupracujeme s poprednými spoločnosťami na našom trhu. Zároveň sú našimi dodávateľmi materiálom najznámejšie značky, predovšetkým z Nemecka a západnej Európy, čo je zárukou najvyššej kvality spracovania a realizácie.

ZHÁŇATE NAJLEPŠIE CENY MATERIÁLOV?

Za krátky čas sa nám podarilo vybudovať silné a spoľahlivé partnerstvá so zvučnými menami v oblasti hydroizolácie a stavebných materiálov, prevažne z Nemecka. Pravidelný odber materiálu  nám poskytuje prístup k výhodnejším cenám, vďaka čomu vieme pre vás zabezpečiť značnú úsporu nákladov.

MATAS s.r.o Copyright @ 2019